Bedankt voor het bezoeken van de website van Rob Huijben. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en willen transparant zijn over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen wij uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten en om met jou te communiceren. De verzamelde gegevens kunnen onder andere jouw naam, contactgegevens en eventuele andere informatie bevatten die je vrijwillig aan ons verstrekt.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het leveren van de gevraagde diensten, zoals het bouwen en onderhouden van websites en webshops.
  • Het beantwoorden van jouw vragen en het verstrekken van de benodigde informatie.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het oplossen van eventuele geschillen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking. Wij maken gebruik van beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, encryptie en beperkte toegangscontroles tot onze systemen.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer dit wettelijk vereist is. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat de betreffende partij voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren. Indien je jouw gegevens wilt laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om van deze rechten gebruik te maken.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, jouw persoonsgegevens of als je een verzoek wilt indienen met betrekking tot jouw rechten, kun je contact met ons opnemen via:

Rob Huijben

E-mail: mail@robhuijben.com
Telefoonnummer: +31681429636

Adres: Hakvoortseweg 30, 5084HA, Biest-Houtakker